Affiliate publisher panel
GB Language:

Privacy Policy

Download english version

De Privacy Policy van Online Activity B.V. (hierna te noemen: Online Activity) heeft betrekking op alle websites, domeinnamen, documenten en e-mailberichten van Online Activity of aan Online Activity gelieerde ondernemingen.

Online Activity maakt verschil tussen:

  1. Bezoekers die in aanraking komen als Gebruikers met één van de bij ons aangesloten websites of adverteerders of;
  2. Degene die actief gebruik maakt van onze Dienst als deelnemer Adverteerder of Publisher.

Online Activity vindt dat u erop moet kunnen vertrouwen dat uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe persoonlijke informatie verzameld en verwerkt wordt, uiteraard rekening houdend met uw toestemming indien deze wettelijk is vereist.

De Diensten van Online Activity kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven en producten of diensten die zij aanbieden. Het kan zijn dat deze bedrijven een eigen privacybeleid hebben. Online Activity is niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van andere bedrijven. Online Activity adviseert u het privacybeleid van deze bedrijven eveneens goed door te lezen.

Online Activity kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan de voorwaarden van een geldig juridisch proces kan Online Activity deze informatie bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Online Activity behoudt het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door autoriteiten aan te vechten.

Indien een ander bedrijf Online Activity overneemt of activa overneemt van Online Activity waarin of waaronder uw persoonsgegevens begrepen zijn of vallen, krijgt dat bedrijf de verzamelde persoonlijke informatie in bezit en gaan de rechten en verplichtingen van deze Privacy Policy ten aanzien van uw persoonsgegevens op dat bedrijf over.

Online Activity kan ook persoonlijke informatie delen met zorgvuldig geselecteerde derden. Online Activity doet dit alleen indien het bekendmaken van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren/uitvoeren van de Diensten (bijv. klantenzorg). Online Activity eist van die derden dat ze de informatie vertrouwelijk behandelen en veilig beschermen en deze alleen gebruiken voor de te leveren diensten.

Wanneer u een Gebruiker bent en geen Publisher of Adverteerder.

U komt met Online Activity in contact als u op een link -die via onze dienstverlening is uitgezet- doorklikt naar een website. Het mogelijk maken van die doorklik is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van Online Activity. Om de Diensten te kunnen uitvoeren slaat Online Activity gegevens op. Online Activity maakt gebruik van (functionele) cookies. Online Activity maakt echter geen gebruik van naar personen herleidbare gegevens en slaat geen persoonsgegevens op. Online Activity slaat data altijd gecodeerd en geanonimiseerd op. Deze wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en nooit aan derden verstrekt.


Cookies en eventuele andere gegevens zullen niet gebruikt worden om personen te benaderen of voor (commerciële) aanbiedingen.

Omdat de bescherming van uw persoonlijke informatie één van de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf is, hanteert Online Activity het begrip 'persoonlijke informatie'. Onder 'persoonlijke informatie' verstaat Online Activity: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedata en geslacht die wij rechtstreeks van u verkrijgen. Ook kunnen verkeersgegevens, locatiegegevens, IP-adressen, internetgebruiksgegevens als persoonlijke informatie worden aangemerkt.

De cookies en de data van Online Activity worden alleen gebruikt om anoniem te meten welke website (van een bij Online Activity aangesloten Publisher) een Gebruiker naar de website van een Adverteerder heeft doorverwezen.

The coded and anonymized cookies of Online Activity contain the following data:

  • Gegevens van de Publisher die door de Gebruiker wordt doorgestuurd.
  • Gegevens van link waarmee en hoe de Gebruiker naar de website van de Adverteerder is gegaan.
  • Gegevens van Adverteerder, waaronder de website, waar de Gebruiker naar toe is gestuurd via een link.
  • The date and time.
  • Eventueel de gegevens van de link van de Publisher.

Deze gecodeerde cookies van Online Activity bevatten geen gegevens die naar personen te herleiden zijn.

Online Activity slaat de navolgende overige statistische gegevens op. Dit zijn geen persoonsgegevens.

  • Country of visitor
  • Browser version.
  • An IP-Hash (Secure Hash Algorithm).

For publisher or advertiser:

Adverteerder en Publishers verschaffen aan Online Activity administratiegegevens, waaronder de contactgegevens, financiële gegevens en wachtwoorden. Online Activity heeft deze gegevens nodig voor dienstverlening waaronder om informatie over Diensten aan Adverteerders te verstrekken en om betalingen te kunnen uitvoeren. Activity versleutelt de wachtwoorden automatisch en zijn niet door Online Activity in te zien. Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Online Activity gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Online Activity verstrekt persoonlijke informatie niet aan niet-geautoriseerden derden.